UBESEJREDE?

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

FO­TO: AN­DERS KJAERBYE

Han er først og frem­mest en ut­ro­ligt god fod­bold­spil­ler. Med bol­den er han god til at fin­de mu­lig­he­der frem­me i ba­nen. Han kom­mer ik­ke så let un­der pres. Det be­ty­der, at vi kan spil­le os ud af pro­ble­mer. Han er og­så klog, så han ved, hvor­når det er nød­ven­digt at spar­ke bol­den va­ek. Han er en god de­fen­siv spil­ler. God på ho­ve­d­et og god i du­el­ler. Zanka om Erik Jo­hans­son Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen (tv.) og Erik Jo­hans­son kom­mer på de­res hidtil sva­e­re­ste op­ga­ve sam­men, når de i af­ten står over for Lei­cesters far­li­ge an­greb­s­trio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.