Riy­ad Ma­hrez

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Han blev kå­ret som Årets Spil­ler i spil­ler­nes egen af­stem­ning i sid­ste sa­e­son. Der­for var det ik­ke over­ra­sken­de, at Arsè­ne Wen­ger vil­le ha­ve ham til Ar­se­nal i som­mer. Det var over­ra­sken­de, at han blev i Leicester. Ma­hrez er man­den, der skal ska­be tin­ge­ne for Leicester. Man­den, som øn­sker at ha­ve bol­den ta­et på si­ne fød­der og ik­ke ba­re lø­be ef­ter den. Kan sa­et­te en­hver mand af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.