’AC’ ska­det på ube­stemt tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­dreas Chri­sten­sen må sid­de ude, når Borus­sia Mön­cheng­lad­bach i mor­gen ta­ger til Skot­land og mø­der Erik Svi­at­chen­ko og Cel­tic i Cham­pions Le­ague.

Den dan­ske for­svars­spil­ler på­drog sig en mu­skel­ska­de i den ene bal­de i lør­da­gens op­gør mod Ham­bur­ger SV i Bun­des­liga­en, med­del­er klub­ben på sin hjem­mesi­de. Det frem­går ik­ke, hvor lang tid det for­ven­tes, at ’AC’ er ukamp­dyg­tig.

Hvis ska­den hol­der ham ude i me­re end et par uger, kan VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ka­sak­h­stan 11. novem­ber i Par­ken og­så kom­me i fa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.