DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I af­ten lø­ber FC Kø­ben­havn på ba­nen til en af sa­e­so­nens sva­e­re­ste kam­pe, når det i Cham­pions Le­ague ga­el­der mø­det med Leicester på ude­ba­ne.

Men når regn­ska­bet gø­res op ef­ter seks kam­pe, kan de dan­ske me­stre al­li­ge­vel se frem til en plads i for­å­rets 1/8-fi­na­ler. Så­le­des har book­ma­ker­ne FC Kø­ben­havn som fa­vo­rit­ter til at gå vi­de­re – her­un­der Dan­ske Spil, som gi­ver 1,80 på, at det sker og blot 1,50 på, at FCK hen­ter mindst ot­te po­int i grup­pe­spil­let.

»Iso­le­ret set bli­ver kam­pen på ude­ba­ne imod Leicester en stor hurd­le, men FC Kø­ben­havn-hol­det er i glim­ren­de form, og kø­ben­hav­ner­nes hjem­me­ba­ne i Par­ken har ef­ter­hån­den ud­vik­let sig til et uind­ta­ge­ligt fort, hvor selv de stør­ste eu­ro­pa­ei­ske klub­ber ik­ke kan vi­de sig sik­re på at vin­de,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.