2 ,02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn vi­ste i ude­kam­pen mod FC Por­to, at man me­strer kun­sten at spil­le på frem­med gra­es selv mod de bed­re hold i Eu­ro­pa, og man skal ha­ve go­de mu­lig­he­der for at kom­me fra den­ne kamp med po­int. Leicester vir­ker langt fra det ni­veau, der brag­te hol­det mester­ska­bet i sid­ste sa­e­son, og de to sej­re i Pre­mi­er Le­ague i den­ne sa­e­son er da og­så kom­met imod to af de dår­lig­ste hold i ra­ek­ken. Man har gjort det fint i Cham­pions Le­ague, men af sam­me grund le­ver man og­så fint med kryds her, og der­for sat­ser vi her po­int til de dan­ske me­stre.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.