1 ,77

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Spor­ting har set sta­erk ud i den­ne sa­e­son, og var de­ci­de­re­de uhel­dig med ik­ke at få po­int ude mod Re­al Madrid. Hjem­me er man nor­malt me­get sta­erk, og der­for gi­ver det in­gen me­ning, at Dort­mund bli­ver så klar fa­vo­rit her. Dort­mund har på ude­ba­ne i år tabt til bå­de Leipzig og Le­ver­ku­sen og selv om hol­det har et højt top­ni­veau, sid­der af­ta­ler­ne end­nu ik­ke helt i ska­bet, ef­ter at man har mi­stet fle­re pro­fi­ler før den­ne sa­e­son. Oven i le­ver Dort­mund fint med uaf­gjort i den­ne kamp, så der bør va­e­re va­er­di i et spil på, at Spor­ting får po­int i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.