2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Aal­borg fø­rer me­get over­ra­sken­de sta­dig Me­tal­liga­en, men har al­li­ge­vel vir­ket lidt på re­tur i de se­ne­ste kam­pe. De spil­le­de ik­ke godt mod bund­prop­pen Her­lev, hvor det blev til en kne­ben sejr, og spe­ci­elt mod Rung­sted blev man pri­ma­ert red­det af en brand­kamp fra må­l­mand Ro­nan Qu­e­me­ner. Es­b­jerg vir­ker mod­sat i klar frem­gang. Godt nok blev det kun til uaf­gjort mod Søn­derjy­ske se­ne­st, men man var det bed­ste hold, og in­den da hav­de man få­et to kla­re sej­re. Ud fra ren kva­li­tet gi­ver det in­gen me­ning med den­ne be­ta­ling på Es­b­jerg-sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.