5 ting du skal vi­de in­den kam­pen

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - FUN FACTS Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Gam­le ven­ner mø­des igen

Sid­ste gang var det Clau­de­mir med Club Brug­ge, den­ne gang er det Da­ni­el Amar­tey, der sam­men med Leicester skal mø­de sit gam­le hold fra FC Kø­ben­havn. Amar­tey blev i sid­ste sa­e­son me­ster med bå­de FCK og Leicester, og FCK tjen­te 52 mil­li­o­ner kro­ner på sal­get.

Størst fo­kus på Pre­mi­er Le­ague

På pres­se­mø­det i går hand­le­de det for de bri­ti­ske jour­na­li­ster mest om, hvor­vidt Clau­dio Ra­ni­e­ri og Leicester ik­ke var lidt ri­ge­ligt fo­ku­se­ret på Cham­pions Le­ague og lidt for lidt kon­cen­tre­re­de om Pre­mi­er Le­ague. Ra­ni­e­ri blev hud­flet­tet, men vil­le ik­ke kø­be pra­e­mis­sen.

FC Kø­ben­havns vil­de re­kord

FCK er det hold i Cham­pions Le­ague med den la­eng­ste ubesejrede sti­me. De har ik­ke tabt i 21 kam­pe i tra­ek i al­le tur­ne­rin­ger, og i sid­ste uge hyl­de­de UEFA dem for den re­kord. Re­al Madrid er num­mer to på den lil­le rang­li­ste. Med ba­re 11 kam­pe uden ne­der­lag.

Stå­le har slå­et Leicester før

Sol­bak­ken har tid­li­ge­re va­e­ret ma­na­ger i Eng­land for Wol­ver­hamp­ton, og han har fak­tisk og­så mødt Leicester. »Jeg er ik­ke her for at få re­van­che. Vi slog Leicester 2-1, så det er dem, der har brug for re­van­che i den her sam­men­ha­eng,« sag­de Sol­bak­ken på pres­se­mø­det.

Lei­cesters usyn­li­ge stjer­ne

Det hand­ler me­get om Var­dy, Ma­hrez og Sli­ma­ni, men spør­ger du Sol­bak­ken, skal man hol­de øje med en spil­ler me­re: »Dan­ny Drinkwa­ter har va­e­ret rig­tig god. Han er man­den, som spil­ler de klo­ge af­le­ve­rin­ger. Og hvis de vil sco­re, har de brug for af­le­ve­rin­ger.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.