Magnus­sens chef tviv­ler på finsk kon­kur­rent

BT - - SUPER LIGA - andv

Re­nault nedt­o­ner for­bin­del­sen til en af Ke­vin Magnus­sens kon­kur­ren­ter til det le­di­ge sa­e­de hos det fran­ske For­mel 1-hold. Det dre­jer sig om fin­nen Valt­te­ri Bot­tas, som det an­er­kend­te For­mel 1-me­die Au­tosport.com for­le­den meld­te, at Re­nault for­hand­le­de med.

For­vent­nin­gen er dog, at Bot­tas bli­ver hos Wil­li­ams, som han har kørt for si­den 2013. Det ga­el­der til­sy­ne­la­den­de og­så hos Re­naults team­chef, Frédéric Vas­seur.

»Han (Val­ter­ri Bot­tas, red.) er selv­føl­ge­lig en af de kø­re­re, vi er in­ter­es­se­re­de i. Men jeg tror, Valt­te­ri er un­der kon­trakt med Wil­li­ams. Og når en kø­rer er un­der kon­trakt med et hold, som ik­ke vil la­de ham gå, bli­ver det me­get kom­pli­ce­ret,« si­ger Frédéric Vas­seur til fran­ske L’Equipe.

Fre­dag med­del­te Ke­vin Magnus­sens hold, at man hav­de skre­vet kon­trakt med ty­ske Ni­co Hül­ken­berg, der fik en lu­kra­tiv af­ta­le for at for­la­de For­ce In­dia og slut­te sig til Re­nault. Der­for er der kun ét le­digt sa­e­de til­ba­ge hos det fran­ske team for den kom­men­de sa­e­son, som Ke­vin Magnus­sen ka­em­per for at be­hol­de.

Magnus­sens nu­va­e­ren­de hold­kam­me­rat, Jo­ly­on Pal­mer, er og­så i spil til sa­e­det, li­ge­som un­ge Este­ban Ocon og­så er en mu­lig­hed.

FO­TO: AFP

Valt­te­ri Bot­tas si­ger na­ep­pe far­vel til Wil­lams og god­dag til Re­nault.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.