Au­stralsk ten­nis­stjer­ne får bø­de og ka­ran­ta­e­ne

BT - - SUPER LIGA - /ritzau/

Det får nu kon­se­kven­ser for den au­stral­ske ten­nis­stjer­ne Ni­ck Kyr­gios, at han ved fle­re lej­lig­he­der har ud­vist dår­lig op­før­sel på ba­nen, se­ne­st i for­bin­del­se med Ma­sters 1000-tur­ne­rin­gen i Shang­hai. I går med­del­te her­rer­nes in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund, ATP, at Ni­ck Kyr­gios får ka­ran­ta­e­ne for sin pro­ble­ma­ti­ske age­ren.

I an­den­run­de-kam­pen mod Mi­s­cha Zve­rev brag­te han fle­re gan­ge spil­let i miskre­dit ved ik­ke at gi­de spil­le og ta­be bol­de­ne med vil­je. Det fik ATP til at ud­ste­de en bø­de på 16.500 dol­lar. Nu føl­ger for­bun­det op med yder­li­ge­re sank­tio­ner i form af ka­ran­ta­e­ne og end­nu en bø­de på 25.000 dol­lar.

Ka­ran­ta­e­nen lød på ot­te tur­ne­rings­u­ger, men da Kyr­gios ind­vil­ger i at sam­ar­bej­de og la­eg­ge en plan med en sport­spsy­ko­log er den ble­vet re­du­ce­ret til tre uger, så han kan kon­kur­re­re igen fra 7. novem­ber. Da han ik­ke har kva­li­fi­ce­ret til sa­e­son­fi­na­len, ATP Wor­ld Tour Fi­nals, er sa­e­so­nen dog re­elt for­bi.

»Jeg ae­r­grer mig over, at sa­e­so­nen skal slut­te på den­ne må­de. Men jeg for­står ATPs be­slut­ning og vil bru­ge ti­den på at for­bed­re mig bå­de på og uden for ba­nen,« si­ger 21-åri­ge Kyr­gios, der lig­ger num­mer 14 på ver­dens­rang­li­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.