Kon­ge­hu­set på ma­er­ker­ne

BT - - NYHEDER -

ROYAL POST Man kun­ne ar­gu­men­te­re for, at kon­ge­hu­set al­le­re­de er ret me­get op­pe på ma­er­ker­ne. De er på Face­book, In­s­ta­gram – og så er der Fre­de­rik, der trods si­ne 48 år ik­ke kan hol­de sig fra en tram­po­lin. Og nu er Kron­prin­s­fa­mi­li­en så og­så kom­met på de grøn­land­ske ma­er­ker – alt­så de helt fla­de, selv­kla­e­ben­de af slagsen. I an­led­ning af kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Marys kob­ber­bryl­lup den 12. novem­ber har Post Gre­en­land lan­ce­ret et fri­ma­er­ke med par­ret og dets fi­re børn, 11-åri­ge prins Chri­sti­an, niåri­ge Isa­bel­la og de fe­måri­ge tvil­lin­ger Vin­cent og Jo­sep­hine, der ba­e­rer de grøn­land­ske nav­ne Mi­nik og Iva­lo som mel­lem­nav­ne.

Fa­mi­li­en be­søg­te Grøn­land sam­men i som­me­ren 2014 med kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog.

Det nye fri­ma­er­ke, der kom i hand­len i for­gårs, har en va­er­di af 20,50 kro­ner. Det er ik­ke før­ste gang, at Kron­prin­s­par­ret får sit eget fri­ma­er­ke. Da par­ret blev gift i maj 2004, blev det li­ge­le­des fejret med et fri­ma­er­ke. Her var Post Dan­mark gå­et sam­men med Post Gre­en­land og Post­verk Før­oya.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.