Sta­tioncar kan fa­el­de ma­end bag drab

BT - - NYHEDER -

En sort sta­tioncar kan vi­se sig at va­e­re et af­gø­ren­de spor i po­li­tiets jagt på ger­nings­ma­en­de­ne til et ban­de­re­la­te­ret sky­de­ri på Hans Knud­sens Plads i Kø­ben­havn. Her blev fi­re per­so­ner om af­te­nen fre­dag 7. ok­to­ber ramt af skud. En af dem, en 30-årig mand fra ho­ved­stads­om­rå­det, over­le­ve­de ik­ke.

I går valg­te Kø­ben­havns Po­li­ti at fri­gi­ve op­lys­nin­ger om ger­nings­ma­en­de­nes kø­re­tøj. Der er ta­le om en sta­tioncar af ma­er­ket VW Pas­sat, som blev stjå­let en må­ned in­den for­bry­del­sen på tank­sta­tio­nen Circ­le K i Brønd­by.

Po­li­ti­et hå­ber nu på at mod­ta­ge op­lys­nin­ger om, hvil­ke per­so­ner der er ble­vet set i bi­len i den må­ned, der er gå­et fra 7. sep­tem­ber, hvor bi­len blev stjå­let, og frem til den blev fun­det ud­bra­endt 12 mi­nut­ter ef­ter sky­de­ri­et.

»Der­u­d­over vil vi ger­ne hø­re fra vid­ner, der kan ha­ve set bi­len stå par­ke­ret i kor­te­re el­ler la­en­ge­re tid,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Tor­ben Svar­rer.

Han be­ma­er­ker, at bi­len i ti­den frem mod sky­de­ri­et »med stor sik­ker­hed« har va­e­ret for­sy­net med fle­re for­skel­li­ge stjå­l­ne num­mer­pla­der.

På ger­nings­tids­punk­tet var den ud­sty­ret med re­gi­stre­rings­num­me­ret AD25161.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.