Bel­gisk po­li­ti sig­ter fi­re i ter­r­or­sag

BT - - NYHEDER -

Bel­gisk po­li­ti sig­te­de tirs­dag fi­re per­so­ner ef­ter en stør­re an­ti­ter­r­orak­tion, hvori 15 per­so­ner blev an­holdt. Ak­tio­nen var ko­or­di­ne­ret med ra­zzi­a­er i bå­de Gent, Antwer­pen og De­in­ze, op­ly­ser ankla­ge­myn­dig­he­den.

»De sig­tes for at ha­ve del­ta­get i ter­r­orak­ti­vi­te­ter. Blandt an­det fi­nan­si­e­ring,« skri­ver ankla­ge­ren i en med­del­el­se. Mindst én af de på­greb­ne mista­en­kes for at re­k­rut­te­re per­so­ner med pla­ner om at rej­se til Sy­ri­en for at til­slut­te sig Is­la­misk Stat, skri­ver ankla­ge­ren. An­hol­del­ser­ne har iføl­ge ankla­ge­ren ik­ke no­get at gø­re med an­gre­be­ne i Bruxel­les i marts el­ler i Pa­ris sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.