’’ ’’

BT - - DEBAT -

Et at ho­ved­pro­ble­mer­ne er Ro­bert Lang­don. Han re­a­ge­rer kun på ting, der sker, han dri­ver in­tet frem selv. Det er ke­de­ligt at se på. Jeg sy­nes ik­ke, at Tom Hanks fun­ge­rer i den rol­le

Ann Lind An­der­sen og Cas­per Chri­sten­sen

Vel­kom­men til hel­ve­dets 10. cir­kel. Det var rig­tigt skidt, ik­ke helt et in­fer­no, men det kun­ne va­e­re vej­en til pa­ra­dis, at den­ne film slut­te­de. Ef­ter 121 te­o­lo­gi­ske ube­gri­be­li­ge mi­nut­ter

Pe­ter Brads­haw

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.