FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Jer­nal­der­lands­by­en Åb­ning­sti­der: Bil­let­pris: Hvem va­el­ger egent­lig at le­ve i en uge som jer­nal­der­fa­mi­lie... og hvor­for? Sil­je, 14 år, bor i Kø­ben­havn Jeg er her for tred­je gang, og jeg el­sker det. Man har det vir­ke­lig hyg­ge­ligt, og så mi­ster man helt tids­for­nem­mel­sen. Man bli­ver ik­ke stres­set el­ler går og tjek­ker sin te­le­fon he­le ti­den, så fak­tisk kan man bru­ge ti­den på at va­e­re et barn og le­ge, når man ik­ke li­ge skal ta­ge op­va­sken el­ler an­det. Mi­ne ven­ner for­står dog ik­ke, at jeg gi­der sove i så­dan en dår­lig seng. Fie, 50 år, bor i Kø­ben­havn, in­ge­ni­ør Det her er min ni­en­de gang som jer­nal­der­fa­mi­lie i en uge. I år er jeg her med min dat­ter og hen­des ve­nin­de. Det er fan­ta­stisk at va­e­re i na­tu­ren og at kom­me va­ek fra de van­te om­gi­vel­ser. Vi bor i hus med en lil­le fa­mi­lie, som vi til­fa­el­digt har mødt her­u­de tid­li­ge­re, og så bor der en an­den fa­mi­lie i et an­det hus, som vi og­så har mødt her­u­de. Så vi er en stor sam­let fa­mi­lie på 11 men­ne­sker.

er en del af Sagn­lan­det, hvor man og­så kan be­sø­ge vikin­ge- og ste­nal­der­lands­by­er. Som fa­mi­lie kan man an­sø­ge om at få lov at le­ve som jer­nal­der­fa­mi­lie en uge, men man kan og­så be­sø­ge Sagn­lan­det som ga­est, hvor man kan få sme­det en kniv el­ler dy­ste i en sva­erd­kamp med vikin­ger­ne.

kl. 10-17 150 kr. for voks­ne, 95 kr. for børn. Bil­let­ten ga­el­der året ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.