Mindst 20 in­de­re om­kom­mer i ho­spi­tals­brand

BT - - NYHEDER -

New Del­hi. Tre an­sat­te på et ho­spi­tal i den øst­li­ge del­stat Odisha (Oris­sa) i In­di­en er ble­vet sus­pen­de­ret ef­ter en vold­som brand på en in­ten­siv af­de­ling.

Den ko­ste­de mindst 20 men­ne­sker li­vet, op­ly­ser myn­dig­he­der­ne.

Bran­den, som brød ud i et af ho­spi­ta­lets di­a­ly­se­af­snit, bred­te sig hur­tigt til an­dre eta­ger. I alt blev over 100 per­so­ner red­det ud af brand­folk, der smadre­de vin­du­er for at kom­me ind og ud af ho­spi­tals­byg­nin­gen.

Den ty­pe bran­du­lyk­ker er re­la­tivt al­min­de­li­ge i In­di­en - blandt an­det på grund af dår­li­ge sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger.

I 2011 om­kom over 90 pa­tien­ter på et ho­spi­tal i den øst­li­ge by Kolka­ta.

/ritzau/AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.