Ni­cki Pe­der­sen tror på VM-wildcard

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske spe­edway­kø­rer Ni­cki Pe­der­sen fik en grim af­slut­ning på sa­e­so­nen, da han for en må­ned si­den styr­te­de i Tjek­ki­et og på­drog sig en lang ra­ek­ke br­ud.

Nu spi­rer op­ti­mis­men dog igen hos fyn­bo­en. Han mel­der sig helt klar til 2017-sa­e­so­nen, hvor han for­ven­ter at bli­ve til­delt et wildcard til VM-se­ri­en.

Det har han brug for, da styr­tet gjor­de en en­de på sa­e­so­nen og fjer­ne­de den sid­ste mu­lig­hed for at slut­te i to­pot­te, der gi­ver di­rek­te ad­gang til se­ri­en na­e­ste år.

»Jeg er ret sik­ker på, at de kig­ger min vej. Og så får Emil Say­fut­di­nov (rus­sisk kø­rer, red.) og­så et wildcard,« si­ger Ni­cki Pe­der­sen til Jyd­ske Vest­ky­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.