Pira­tes ned­lag­de og­så me­stre­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Aal­borg Pira­tes fort­sa­et­ter med at la­eg­ge af­stand til kon­kur­ren­ter­ne i top­pen af den dan­ske is­ho­ck­ey­liga, Me­tal Liga­en.

Nord­jy­der­ne, der i sid­ste sa­e­son kun med nød og na­ep­pe nå­e­de med i slut­spil­let, har ind­ledt sa­e­so­nen med at snup­pe 23 ud af 24 mu­li­ge po­int og er su­ve­ra­ent i spid­sen af ra­ek­ken, og i af­tes tog Bran­don Reids trop­per end­nu en fin skalp ved at be­sej­re dan­marks­me­stre­ne Es­b­jerg Ener­gy med 2-1 i en ta­et fo­re­stil­ling i Aal­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.