DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nor­malt er book­ma­ker­ne ret eni­ge i vur­de­rin­ger­ne af de for­skel­li­ge sports­be­gi­ven­he­der. Men Dan­ske Spil og Nor­di­cBet er ry­gen­de ue­ni­ge i, om Ke­vin Magnus­sen er at fin­de i For­mel 1-fel­tet i 2017.

Så­le­des får man blot od­ds 1,40 hos Nor­di­cBet på, at den dan­ske ra­cer­kø­rer er med i For­mel 1-fel­tet na­e­ste år og od­ds 1,60 på, at det sker for Re­nault, mens Dan­ske Spil gi­ver he­le to gan­ge pen­ge­ne på, at Ke­vin Magnus­sen kø­rer ba­re et en­kelt løb og 1,70 på, at han må se he­le sa­e­so­nen fra tri­bu­nen.

»Fle­re kø­re­re har stør­re øko­no­misk op­bak­ning fra de­res bag­land, end Ke­vin Magnus­sen har, og hi­sto­ri­en vi­ser, at pen­ge har en stor ef­fekt i For­mel 1. Det kan i sid­ste en­de bli­ve det, der sen­der Magnus­sen ud af For­mel 1. Vi ha­el­der mest til, at han igen bli­ver for­bi­gå­et,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.