1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er me­get stor for­skel på de to hold hjem­me og ude, og li­ge pra­e­cis der­for vir­ker ga­ester­ne til at va­e­re ble­vet for sto­re fa­vo­rit­ter. Cel­tic vi­ste igen mod Man. Ci­ty, at de kan no­get helt spe­ci­elt for­an eg­ne fans og de mø­der et Mön­cheng­lad­bach-hold, som sja­el­dent pra­este­rer på frem­med gra­es. I Bun­des­liga­en har man blot vun­det én af de se­ne­ste 12 kam­pe på ude­ba­ne, og i den før­ste kamp i grup­pe­spil­let var man helt chan­ce­lø­se i Man­che­ster. Beg­ge hold har fle­re stam­spil­le­re ude, men umid­del­bart vir­ker ga­ester­ne mest sva­ek­ke­de. Der­for spil­les hér 1X.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.