5,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var be­stemt ik­ke med i pla­nen for Na­po­li, at Ar­ka­di­usz Mi­lik skul­le gå hen og bli­ve ska­det. Uden ham mang­ler de kva­li­tet på fron­tan­gri­ber­plad­sen, og det kan åb­ne for en min­dre over­ra­skel­se i af­ten - i hvert fald skuf­fe­de Na­po­li i før­ste kamp uden ham med et ne­der­lag til Ro­ma. De er dog nor­malt sta­er­ke hjem­me og har al­drig tabt en Cham­pions Le­ague-kamp på San Pa­o­lo, hvor­for ude­sej­ren bør va­e­re langt va­ek, men beg­ge hold le­ver med uaf­gjort, og der­for lig­ner da­gens bed­ste chan­ce­spil at gå ef­ter kryd­set i af­te­nens kamp i Na­po­li.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.