1 ,92

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der kan godt lu­re en po­ka­lover­ra­skel­se i af­ten. Vend­sy­s­sel er i for­ry­gen­de form ef­ter en el­lers dår­lig start på sa­e­so­nen, og er med frem­me i 1. di­vi­sion. De vir­ker til at sat­se på po­kalsuc­ces og­så, og skal op imod et kri­se­ramt OBhold. Ga­ester­ne har end­nu ik­ke vun­det i syv for­søg på frem­med gra­es i Su­per­liga­en, og selv om de slog Vej­le i den se­ne­ste run­de, vir­ker de til at va­e­re ble­vet for sto­re fa­vo­rit­ter hér. OB spa­rer Ken­neth Emil Pe­ter­sen og har Ras­mus Fester­sen ska­det, og det er to sto­re pro­fi­ler at måt­te und­va­e­re i Hjør­ring. Gå ef­ter 1X i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Cas­hPo­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.