Kvin­de­lig hjem­me­rø­ver ud­vist

BT - - NYHEDER -

En 46-årig kvin­de med un­garsk stats­bor­ger­skab skal fem et halvt år i fa­engsel og bli­ver ud­vist af Dan­mark for be­stan­digt i en sag om et hjem­me­rø­ve­ri be­gå­et mod en den­gang 96-årig kvin­de. Det op­ly­ser Østre Lands­ret.

Lands­ret­ten har ska­er­pet dom­men i for­hold til den tid­li­ge­re af­gø­rel­se fra Ret­ten på Fre­de­riks­berg.

Den­gang und­gik den 46-åri­ge Ka­ta­lin Ral­fort at bli­ve ud­vist.

Kvin­dens for­svar­sad­vo­kat Mads Kram­me vil nu for­sø­ge at få sa­gen til Hø­jeste­ret.

Det er an­den gang, at Ka­ta­lin Ral­fort døm­mes for rø­ve­ri. I en tid­li­ge­re sag var of­fe­ret en kvin­de på 86 år.

Hjem­me­rø­ve­ren har bo­et her i 24 år. Kvin­den kom­mer til at ef­ter­la­de sin mand, tre voks­ne børn og fi­re bør­ne­børn i lan­det, hvis lands­ret­tens dom er det en­de­li­ge punk­tum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.