Zan­gen­berg og ka­er­lig­he­den

BT - - NYHEDER -

den end­nu bed­re,« skri­ver Ralf Ma­di om sin tur til Lon­don, hvil­ket Zan­gen­berg kvit­te­rer for ved at sen­de et rødt hjer­te.

Julie Zan­gen­bergs agent Elisa Lyk­ke be­kra­ef­ter for­hol­det over for BT.

42-åri­ge Ralf Ma­di har iføl­ge sin egen hjem­mesi­de ar­bej­det med mar­ke­ting og pro­mo­tion i me­re end 20 år og ejer fle­re nat­klub­ber.

Julie Zan­gen­berg har tid­li­ge­re for­talt om, hvor­dan hen­des før­ste da­te skal fo­re­gå.

»Jeg vil ha­ve god sam­ta­le, jeg vil ha­ve, at han skal vi­de no­get om vi­nen og om den mad, vi spi­ser. Jeg vil ha­ve, at han er op­ma­er­k­som på mig, og jeg vil va­e­re op­ma­er­k­som på ham, og jeg vil ha­ve, at det bli­ver no­get med at åb­ne dø­ren, åb­ne bil­dø­ren og tra­ek­ke sto­len ud. Og på sam­me må­de er det en Jeg vil ha­ve god sam­ta­le, jeg vil ha­ve, at han skal vi­de no­get om vi­nen og om den mad, vi spi­ser. Jeg vil ha­ve, at han er op­ma­er­k­som på mig gent­le­man-ting, at man­den be­ta­ler reg­nin­gen ef­ter før­ste da­te. Der­med ik­ke sagt, at han skal be­ta­le re­sten af li­vet ud, men den før­ste da­te, der be­ta­ler man­den reg­nin­gen. Den er ik­ke la­en­ge­re,« sag­de hun be­stemt i pro­gram­met ’Det vi si­ger’ på Ka­nal 4.

Mon ik­ke den mod­ne Ma­di har helt styr på hen­des krav?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.