Kiks og ki­ka­er­ter til en mil­li­on på flugt

BT - - NYHEDER -

LÅST NØDHJAELP La­gre med kiks, bøn­ner og ki­ka­er­ter bug­ner na­er den iraki­ske stor­by Mo­sul, men FNs Fø­de­va­re­pro­gram har end­nu ik­ke ud­delt én ma­ri­ekiks til flyg­ten­de fra by­en. I går rap­por­te­re­des det fra BBC, at 900 men­ne­sker er flyg­tet, si­den be­gyn­del­sen på of­fen­si­ven hvor en ko­a­li­tion for­sø­ger at ge­nero­bre by­en fra Is­la­misk Stat.

Men da dis­se be­bo­e­re ik­ke er nå­et ud i en sik­ker zo­ne, dvs. uden for kampzo­nen i en om­kreds af 30 ki­lo­me­ter fra by­ens cen­trum, må FN ven­te.

Det forta­el­ler In­ger Ma­rie Ven­nize, som er kom­mu­ni­ka­tions­chef for FN-pro­gram­met i Irak.

»FN’s Fø­de­va­re­pro­gram er klar. Vo­res la­gre er fyld­te, og vi har last­bi­ler på stand­by. Vi har be­stil­lin­ger, så fø­de­va­rer­ne kom­mer ind i en lind strøm, » si­ger hun.

I øje­blik­ket har FN mad nok på la­ger til en mil­li­on men­ne­sker.

Først til­by­des ira­ker­ne en aku­t­pak­ke, der in­de­hol­der mad nok til en fa­mi­lie på fem per­so­ner i tre da­ge. Pak­ken be­står af då­ser med kyl­lin­ge­kød, ki­ka­er­ter og bøn­ner. Des­u­den får de ma­ri­ekiks.

FN-lag­re­ne er pla­ce­ret i den kur­di­ske by Er­bil, der lig­ger 85 ki­lo­me­ter FN’s Fø­de­va­re­pro­gram er klar. Vo­res la­gre er fyld­te, og vi har last­bi­ler på stand­by. Vi har be­stil­lin­ger, så fø­de­va­rer­ne kom­mer ind i en lind strøm fra Mo­sul. Pak­ker­ne kø­res i last­bi­ler mod Mo­sul, så snart FN får de før­ste mel­din­ger om, at flyg­ten­de na­er­mer sig den sik­re zo­ne. 30 ki­lo­me­ter fra by­en »De flyg­ten­de bli­ver ledt ud, hvis det over­ho­ve­det la­der sig gø­re, ad nog­le be­stem­te ru­ter. Sel­ve Mo­sul, som er en kampzo­ne, er ik­ke no­get, vi har med at gø­re. Vi mø­der dem 30 ki­lo­me­ter fra by­en,« si­ger In­ger Ma­rie Ven­nize.

I sik­re zo­ner uden for Mo­sul har man op­ført lej­re, der kan hu­se folk på flugt. Nog­le lej­re står al­le­re­de klar. An­dre er un­der op­fø­rel­se.

FN’s Fø­de­va­re­pro­gram har an­dre sen­din­ger klar til fa­se to, når ira­ke­re kom­mer ud i flygt­nin­ge­lej­re­ne.

I lag­re­ne i Er­bil står 14.000 ton mad, som en mil­li­on men­ne­sker kan le­ve af i en må­ned. Pak­ker­ne til fa­se to in­de­hol­der mel, ris, salt, suk­ker og an­dre fø­de­va­rer, så ira­ke­re selv kan til­be­re­de mad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.