Fang rot­ter på ak­kord

BT - - NYHEDER -

Det er ble­vet far­ligt at va­e­re rot­te i In­do­nesi­ens ho­ved­stad Ja­kar­ta. Myn­dig­he­der­ne har iva­er­k­sat et pro­gram, der skal mind­ske an­tal­let af de lang­ha­le­de ska­de­dyr i den sta­er­kt foru­re­ne­de by. Frem­over vil ind­byg­ger­ne kun­ne få, hvad der sva­rer til om­kring ti kro­ner, for hver rot­te de fan­ger. Det står ik­ke klart, hvor­dan ind­byg­ger­ne skal fan­ge rot­ter­ne, og om de skal va­e­re dø­de el­ler le­ven­de, når de bli­ver ind­le­ve­ret. Men sky­de­vå­ben skal helst ik­ke ta­ges i brug for at sik­re sig en du­sør.

»Hvis det er mu­ligt, så und­lad ven­ligst at bru­ge pi­sto­ler. Hvis du ik­ke ram­mer, ri­si­ke­rer kug­len at ram­me an­dre per­so­ner,« si­ger vi­ce­g­u­ver­nør i Ja­kar­ta Dja­rot Sai­ful Hi­day­at iføl­ge Ja­kar­ta Post.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.