Hø­je­re olie­pris ae­der over­skud

BT - - NYHEDER -

Dan­ske for­bru­ge­re med bil i ga­ra­gen og olie­fyr i ka­el­de­ren har i lø­bet af 2016 få­et ind­s­kra­en­ket de­res må­ned­li­ge over­skud en hel del.

Det skyl­des olie­pri­sen, som ef­ter lav­punk­tet i fe­bru­ar er ste­get støt.

Det har be­ty­det, at en li­ter ben­zin er ble­vet 1,10 kro­ner dy­re­re, mens en li­ter fy­ring­s­o­lie er ble­vet 1,54 kro­ner dy­re­re.

På års­ba­sis sva­rer det iføl­ge be­reg­nin­ger fra Dansk Er­hverv til, at en gen­nem­snits­fa­mi­lie har få­et øget sin år­li­ge ben­zi­nud­gift med 1.500 kro­ner og sin var­me­reg­ning med 3.800 kro­ner om året.

Sam­men­lagt er der ta­le om en ek­stra må­ned­lig om­kost­ning på cir­ka 450 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.