Mor­gen­mads­gi­gan­ter mel­des for fuld­korns-fup

BT - - NYHEDER -

FOR LIDT FULD­KORN Mor­gen­madspro­duk­ter mar­keds­fø­res mis­vi­sen­de af Nest­lé, Gol­den Brid­ge og Kel­logg’s. Det me­ner For­bru­ger­rå­det Ta­enk, som mel­der pro­du­cen­ter­ne til Fø­de­va­re­sty­rel­sen for vild­le­den­de mar­keds­fø­ring. Det skri­ver Søn­dags­a­vi­sen.

For­bru­ger­rå­det Ta­enk me­ner, at pro­du­cen­ter­ne over­sa­el­ger mor­gen­mad som fuld­korn med hjem­mela­ve­de ma­er­ker på pak­ker­ne. Det op­fyl­der ik­ke de krav, som kra­e­ves for at skil­te med det of­fi­ci­el­le fuld­korns­ma­er­ke.

Det me­ner For­bru­ger­rå­det Ta­enk, der og­så for ny­lig meld­te de to pro­duk­ter Lion og Nesqui­ck fra Nest­lé i kampag­nen AEr­lig snak el­ler ren salgs­gas?’ ’Sma­ek­fyldt med suk­ker’ På man­dag vil For­bru­ger­rå­det Ta­enk mel­de Kel­log­gs for pro­duk­ter­ne Frozen, Co­copops og Star Wars, mens Gol­den Brid­ge an­mel­des for Nou­gat­bits.

»Det er pro­ble­ma­tisk, at man frem­stil­ler log­o­er, som man­ge for­bru­ge­re tol­ker, som om det er et sundt pro­dukt med mas­ser af fuld­korn i, når det er sma­ek­fyldt med suk­ker og in­de­hol­der langt min­dre fuld­korn, end der skal til for at op­nå det of­fi­ci­el­le fuld­korns­ma­er­ke,« si­ger for­man­den for For­bru­ger­rå­det Ta­enk Anja Phi­lip til Søn­dags­a­vi­sen.

Nest­lé af­vi­ser an­kla­ger­ne. Fir­ma­et me­ner, at for­bru­ger­ne kan ta­en­ke selv og af­la­e­se em­bal­la­gen:

»Vi er ue­ni­ge i de ting, For­bru­ger­rå­det Ta­enk skri­ver i an­mel­del­sen. Jeg kan sim­pelt­hen ik­ke fo­re­stil­le mig, at vi bli­ver bedt om at fjer­ne det her ma­er­ke,« si­ger Jette Krarup, som har an­svar for fø­de­va­re­lov­giv­ning hos Nest­lé, til Søn­dags­a­vi­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.