Fi­re ty­ske be­tjen­te skudt i ak­tion mod ek­strem grup­pe

BT - - NYHEDER -

En tysk po­li­ti­be­tjent er død, ef­ter at han i går blev sår­et af skud sam­men med tre kol­le­ger, op­ly­ser po­li­ti­et i Bay­ern iføl­ge det ty­ske nyheds­bu­reau dpa.

Po­li­ti­fol­ke­ne blev skudt, da de bad et med­lem af en høj­re­ek­stre­mi­stisk grup­pe om at la­eg­ge et vå­ben fra sig. Skud­de­ne faldt, da de var mødt op på den 49- åri­ges adres­se for at ransa­ge hans bo­lig. Den høj­re­ek­stre­me grup­pe me­ner, at det ty­ske ri­ge fra før An­den Ver­denskrigs af­slut­ning fort­sat ek­si­ste­rer, skri­ver Die Welt.

Episo­den fandt sted i Ge­or­gens­gmünd.Det er an­den gang på tre må­ne­der, at en per­son fra den så­kald­te Rei­chs­bür­ger-be­va­e­gel­se åb­ner ild mod po­li­ti­et, men der in­gen tal på, hvor man­ge der er til­knyt­tet be­va­e­gel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.