Top­folk be­stak vid­ner i sag om krigs­for­bry­del­ser

BT - - NYHEDER -

Den In­ter­na­tio­na­le Straf­fedom­stol har ons­dag kendt en tid­li­ge­re congo­le­sisk vi­ce­pra­esi­dent og fi­re rå­d­gi­ve­re skyl­di­ge i be­stik­kel­se af vid­ner i en straf­fesag. De døm­mes for at ha­ve be­stuk­ket vid­ner med pen­ge og com­pu­te­re til at ly­ve un­der en hø­ring i en sag mod den tid­li­ge­re vi­ce­pra­esi­dent Je­anPi­er­re Bem­ba, der tid­li­ge­re på året blev dømt for krigs­for­bry­del­ser. Re­sul­ta­tet har iføl­ge dom­mer Ber­tram Sch­mitt va­e­ret et for­søg på at sa­bo­te­re ret­ten i al­vor­lig grad.

»In­tet rets­sy­stem i ver­den kan ac­cep­te­re be­stik­kel­se af vid­ner, til­skyn­del­se til løgn el­ler på­virk­ning af vid­ner. Da­gens dom sen­der et klart sig­nal om, at ret­ten ik­ke til­la­der, at en pro­ces bli­ver be­sva­er­lig­gjort el­ler øde­lagt,« si­ger dom­me­ren.

FO­TO: AFP

Je­an-Pi­er­re Bem­ba

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.