Sau­di-Ara­bi­en hen­ret­ter prins

BT - - NYHEDER -

Sau­di-Ara­bi­ens prins Tur­ki bin Saud al-Ka­bir er som det før­ste med­lem af kon­ge­fa­mi­li­en i over 40 år ble­vet hen­ret­tet.

Det op­ly­ser en ra­ek­ke in­ter­na­tio­na­le me­di­er med hen­vis­ning til stats­li­ge me­di­er i det mel­le­møst­li­ge land.

Prin­sen blev tirs­dag kendt skyl­dig i drab til­ba­ge i 2012, og han blev ef­ter­føl­gen­de hen­ret­tet.

Der er in­gen op­lys­nin­ger om, hvor­dan hen­ret­tel­sen er fo­re­gå­et, men langt de fle­ste hen­ret­tel­ser i lan­det sker ved hals­hug­ning med et sva­erd, skri­ver Reu­ters.

Det sker sja­el­dent, at med­lem­mer af den vidt­for­gre­ne­de sau­di­a­ra­bi­ske kon­ge­fa­mi­lie hen­ret­tes el­ler bli­ver dra­ebt.

Et af de me­re frem­tra­e­den­de ek­semp­ler var, da kong Faisal blev dra­ebt i 1975 af sin nevø.

Kon­ge­fa­mi­li­en i Sau­di-Ara­bi­en har fle­re tu­sin­de med­lem­mer. Langt de fle­ste har me­get be­gra­en­set magt, men de mest højt­stå­en­de prin­ser kon­trol­le­rer sto­re for­mu­er og har stor po­li­tisk magt. I Sau­diAra­bi­en er det ik­ke ba­re drab, der med­fø­rer døds­straf, men og­så rø­ve­ri, vold­ta­egt, narkos­mug­ling og hek­se­ri kan ud­lø­se den hår­de­ste straf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.