Hit­lers hus får en ny chan­ce

BT - - NYHEDER -

’Det kan en­de med, at Adolf Hit­lers barn­doms­hjem bli­ver stå­en­de i Brau­nau am Inn, og der­med fort­sa­et­ter for­vir­rin­gen om den tid­li­ge­re na­zist­le­ders hus. Man­dag med­del­te lan­dets in­den­rigs­mi­ni­ster, at hu­set skul­le ri­ves ned. Det var ud­fal­det af eks­per­ters vur­de­ring af sa­gen, lød mi­ni­ste­rens for­kla­ring. Men den ned­sat­te kom­mis­sion kan ik­ke gen­ken­de in­den­rigs­mi­ni­ster Wol­f­gang So­bot­kas dom over num­mer 15 på ga­den Salz­bur­ger Vor­stadt. Nu har So­bot­ka truk­ket sin ud­ta­lel­se til­ba­ge. I ste­det vil hu­sets ska­eb­ne bli­ve af­gjort i en ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce, si­ger mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.