Au­ti­stisk su­per-re­visor

BT - - KULTUR -

FILM

’The Ac­co­un­tant’ Thril­ler ******

Wol­ff en en­som ulv, der ik­ke går af vej­en for per­son­lig ven­det­ta og mas­se­mord, mens han mes­ser et bør­ne­rim, der har be­ro­li­get ham si­den barn­dom­men. Ro­det hi­sto­rie I fla­ch­ba­ck ven­des der til­ba­ge til barn­dom­men, hvor bå­de Wol­ff og hans bror blev tra­e­net i skyd­ning og kampsport af en psy­ko­pa­tisk mi­li­ta­er­far.

Der er lagt i kak­ke­lov­nen til en psy­ko­lo­gisk thril­ler, som desva­er­re brin­ger så man­ge si­de­hi­sto­ri­er og ka­rak­te­rer til sit ho­ved­plot, at fil­men bli­ver umu­lig at hit­te re­de i.

Der er be­stemt spa­en­den­de til­tag og bå­de sjove og ef­terta­enk­som­me pun­chli­nes hist og her. Ben Af­fleck er fin i rol­len som au­ti­stisk re­visor, og An­na Ken­dri­ck er rig­tig god som den char­me­ren­de nør­de­re­visor, der kom­mer på spo­ret af no­get vir­ke­lig far­ligt rod i et regn­skab.

Men ma­nuskrip­tet er for over­la­es­set, for kli­che­fyldt og for­talt med så over­dre­ven pa­tos, at ’The Ac­co­un­tant’ lan­der som en ro­det og dys­funk­tio­nel au­tist-thril­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.