Fe­ner­ba­h­ce og Kja­er nød­lan­de­de

BT - - SPORTEN -

Den tyr­ki­ske fod­bold­klub Fe­ner­ba­h­ce fik en dra­ma­tisk op­takt til mø­det med Man­che­ster Uni­ted i Eu­ro­pa Le­ague.

Trup­pen, der in­klu­de­rer fod­bold­lands­hol­dets an­fø­rer, Si­mon Kja­er, måt­te på vej til Man­che­ster nød­lan­de i den un­gar­ske ho­ved­stad, Bu­da­pe­st.

Fly­ets nød­lan­ding var for­år­sa­get af en bri­stet ru­de i co­ck­pit­tet.

I en med­del­el­se på klub­bens hjem­mesi­de skri­ver Fe­ner­ba­h­ce, at en fugl hav­de ramt vin­du­et.

Kam­pen i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe A er gan­ske vi­tal, da Man­che­ster Uni­ted og Fe­ner­ba­h­ce sam­men med hol­land­ske Fey­eno­ord slås om de to plad­ser, der gi­ver vi­de­re avan­ce­ment.

Ef­ter to spil­ler­un­der fø­rer tyr­ker­ne grup­pen med fi­re po­int, mens Uni­ted og Fey­eno­ord har hver tre. Ukrain­ske Zorya lig­ger i bun­den med et po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.