Vend­sy­s­sel slår OB ud af DBU Po­ka­len

BT - - SPORTEN -

Su­per­liga­klub­ben OB hav­de i går mu­lig­he­den for at rej­se sig ef­ter 0-3-ne­der­la­get i we­e­ken­den til Ran­ders FC.

Fyn­bo­er­ne var på be­søg hos Vend­sy­s­sel FF i DBU Po­ka­len, men hel­ler ik­ke her lyk­ke­des det OB at få suc­ces.

Klub­ben fra den na­est­bed­ste ra­ek­ke vandt op­gø­ret 2-1, ef­ter at OB var for­an 1-0 ved pau­sen, og der­med avan­ce­rer Vend­sy­s­sel til fjer­de run­de af po­kal­tur­ne­rin­gen.

Vend­sy­s­sel lig­ger ak­tu­elt på tred­je­plad­sen i 1. di­vi­sion, mens OB ef­ter en dår­lig sa­e­son­start i Alka Su­per­liga­en blot har 10 po­int for de før­ste 13 kam­pe, der har budt på he­le syv ne­der­lag.

OB-tra­e­ner Kent Ni­el­sen hav­de da og­så før op­gø­ret gi­vet ud­tryk for, at han ik­ke for­ven­te­de et op­gør, hvor det var ma­er­k­bart, at der var en ra­ek­ke til for­skel på de to hold.

Ga­ester­ne va­de­de hel­ler ik­ke i chan­cer i kam­pens ind­led­ning, men ef­ter 23 mi­nut­ter kom OB al­li­ge­vel for­an, da An­ders K. Ja­cob­sen af­slut­te­de, og bol­den strøg i mål via den ene stol­pe. Ef­ter en ti­mes spil fik hjem­me­hol­det ud­lig­net ved den bra­si­li­an­ske an­gri­ber Bran­dao, og han score­de og­så sej­rs­må­let 20 mi­nut­ter før tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.