Suc­ces­fuldt par num­mer 7 split­tes

BT - - SPORTEN -

Når den nye seks­dagsløbs­se­rie med en af­de­ling i hen­holds­vis Lon­don, Am­ster­dam, Ber­lin og Kø­ben­havn samt en fi­na­le på Mall­orca be­gyn­der i na­e­ste uge, bli­ver det med fast dansk del­ta­gel­se af to par.

Jes­per Mør­køv skal kø­re med Marc He­ster. De to har tid­li­ge­re kørt løb sam­men. Det an­det dan­ske par be­står af den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster Alex Ras­mus­sen og OL-ryt­te­ren Cas­per Pe­der­sen.

Der­med er Jes­per Mør­køv og Alex Ras­mus­sen, der vandt 2016-ud­ga­ven af det kø­ben­havn­ske seks­da­ge­sløb, split­tet. Hvem af par­re­ne, der bli­ver det iko­ni­ske par num­mer 7, vi­des end­nu ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.