KOM­MEN­TAR

BT - - SPORTEN -

Dan­marks bed­ste pla­ce­ring på FIFAs verdensrangliste fin­der man i for­å­ret og som­me­ren 1997. Her lå et dansk lands­hold med blandt an­dre Pe­ter Schmeichel, Mi­cha­el og Bri­an Laud­rup num­mer tre. 3! Kun to hold lå der­med over hol­det, der den­gang var un­der le­del­se af sven­ske Bo Jo­hans­son. Det var Bra­si­li­ens for­sva­ren­de ver­dens­me­stre og Spa­ni­en.

FIFAs verdensrangliste har ek­si­ste­ret si­den 1993. I de mel­lem­lig­gen­de 23 år har det dan­ske lands­hold gen­nem­snit­ligt ind­ta­get en plads som num­mer 19. Det er 31 plad­ser bed­re, end den pla­ce­ring hol­det får i dag. De lig­ger nu over Dan­mark: Uz­be­ki­stan, DR Congo og Egyp­ten De er sta­dig un­der Dan­mark: Ja­pan, Rusland og Skot­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.