Før­ste ne­der­lag til Aal­borg Hånd­bold

BT - - SPORTEN -

De har vun­det og vun­det, men i af­ten gik den ik­ke la­en­ge­re for Aal­borg Hånd­bold.

Nord­jy­der­ne løb ind i sa­e­so­nens før­ste ne­der­lag, da hol­det trods for­del af hjem­me­ba­ne me­get over­ra­sken­de tab­te med 24-26 til Ri­beEs­b­jerg.

Ef­ter seks sej­re i sa­e­so­nens seks før­ste kam­pe blev Aal­borgs per­fek­te sta­ti­stik øde­lagt af en dår­lig før­ste halv­leg, som ga­ester­ne før­te he­le vej­en igen­nem.

Mod slut­nin­gen af halv­le­gen var Ri­be-Es­b­jerg for­an med fem mål, og der var nok at ta­le om for Aal­borg-tra­e­ner Aron Kri­stjáns­son, da hans spil­le­re lu­ske­de ud til pau­se bag­ud med 11-15.

At Aal­borg vandt an­den halv­leg, må va­e­re en fat­tig trøst, for selv om Ri­be-Es­b­jergs fø­ring un­der­vejs blev re­du­ce­ret til et en­kelt mål, nå­e­de liga­ens top­hold al­drig helt op.

Trods ne­der­la­get be­va­rer Aal­borg Hånd­bold dog før­ste­plad­sen i 888 Liga­en med 12 po­int for syv kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.