DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Jakob Fuglsang for­tal­te i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af Tour de Fran­ce-ru­ten 2017, at alt ty­de­de på, at han skal va­e­re en af kap­ta­j­ner­ne på Asta­nas Tour-hold.

Der­med får den dan­ske cy­kel­stjer­ne igen lov til at kø­re sin egen chan­ce i det fran­ske eta­pe­løb, og skal man tro book­ma­ke­ren Dan­ske Spil, vil han som mini­mum hav­ne i top 20. Det får man nem­lig blot od­ds 1,35 på hos Dan­ske Spil.

»Ru­ten in­de­hol­der få en­kelt­start­ski­lo­me­ter, hvil­ket må­ske kan gi­ve fle­re af de små kla­tre­re an­led­ning til at sat­se på klas­se­men­tet. Der­til kom­mer, at un­ge ryt­te­re som Bar­det, Ya­tes og Cha­ves be­gyn­der at rø­re på sig i Grand Tour-sam­men­ha­eng, så kon­kur­ren­cen bli­ver ben­hård for Fuglsang. Det bli­ver ta­et, men vi tror, at han lan­der li­ge uden for top 10,« si­ger od­ds­sa­et­ter Jep­pe Hel­bo fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.