1 , 5 0

BT - - SPORTEN -

Man kan ik­ke an­kla­ge Pre­mi­er Le­agu­es kamp­plan­la­eg­ge­re for at ta­ge hen­syn til Man­che­ster Uni­teds even­tyr i Eu­ro­pa Le­ague. I man­dags skul­le man mø­de Li­ver­pool ude, mens det på søn­dag ga­el­der Chel­sea, og med tre kam­pe på seks da­ge be­ty­der det med stor sand­syn­lig­hed, at José Mourin­ho kom­mer med man­ge re­ser­ver til kam­pen. Nu har Uni­ted en stor bred­de, men det kan na­e­sten ik­ke und­gå at gå ud over ryt­men på hol­det. Fe­ner­ba­h­ce har ik­ke haft en stor sa­e­son, men de har dog gjort det fint i Eu­ro­pa, så va­er­di­en er på dem i dag.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.