3,50

BT - - SPORTEN -

Salz­burg er et styk­ke fra det ni­veau, som hol­det hav­de for ba­re et par sa­e­so­ner si­den, hvil­ket blandt an­det un­der­stre­ges af en elen­dig sa­e­son i den østrig­ske Bun­des­liga, hvor man blot lig­ger num­mer tre med he­le ni po­int op til fø­rer­hol­det Sturm Graz. De har og­så tabt beg­ge kam­pe i Eu­ro­pa Le­ague, og der­for vir­ker det lidt ufor­stå­e­ligt, at man skal ha­ve så højt et od­ds på det fran­ske fø­rer­hold Ni­ce. Selv om Ni­ce og­så har tabt de to før­ste kam­pe i grup­pen, har de stil­let sta­er­kt op hver gang, og kom­mer og­så i dag med sta­er­ke­ste trup mi­nus Ma­rio Ba­lo­tel­li. Spil 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.