2 , 1 0

BT - - SPORTEN -

Ir­ske Dun­dalk har indtil vi­de­re va­e­ret den sto­re over­ra­skel­se i Eu­ro­pa Le­ague. Men se­ne­st var man bedst i sto­re de­le af kam­pen mod Mac­ca­bi og vandt fortjent, og hvad irer­ne ik­ke har i spil­le­ma­es­sig kva­li­tet, har de i en enorm fight og vil­je. Ze­nit har i sa­gens na­tur et me­get sta­er­ke­re hold end Dun­dalk, men ef­ter sej­re i de to før­ste kam­pe le­ver de gan­ske fint med uaf­gjort i den­ne kamp, og det for­ven­tes og­så, at rus­ser­ne spa­rer et par stam­spil­le­re i den­ne kamp. Der­for gi­ver det god me­ning at spil­le på, at Dun­dalk mak­si­malt ta­ber kam­pen med ét mål.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.