BT ret­ter

BT - - NYHEDER -

I en ar­ti­kel om køns­for­de­lin­gen hos Al­ter­na­ti­vet skrev BT 17. ok­to­ber 2016, at par­ti­et i sit se­kre­ta­ri­at har an­sat ’seks ma­end og en en­kelt kvin­de’. Iføl­ge Al­ter­na­ti­vet er der i alt an­sat ni ma­end og seks kvin­der i lands­se­kre­ta­ri­a­tet og 14 ma­end og 13 kvin­der i det po­li­ti­ske se­kre­ta­ri­at på Chri­sti­ans­borg. BT hav­de ale­ne med­ta­get le­den­de stil­lin­ger og be­kla­ger den­ne unøj­ag­tig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.