Det skri­ver hun

BT - - NYHEDER -

• At der i Dan­mark er et til­ta­gen­de frem­med­had, der hja­el­pes på vej af en sta­dig stør­re li­ge­gyl­dig­hed over for en sta­dig grove­re to­ne over for im­mi­gran­ter.

• At streng im­mi­gra­tions­po­li­tik er ble­vet me­re po­pu­la­ert end no­gen­sin­de før, hvil­ket iføl­ge hen­de kan ses i til­bli­vel­sen af Nye Bor­ger­li­ge og So­ci­al­de­mo­kra­tiets mod­vil­lig­hed til at stå fast på sin po­li­tik på om­rå­det.

• At Dan­mark er et af de eu­ro­pa­ei­ske lan­de, der mod­ta­ger fa­er­re­st flygt­nin­ge.

• Ravin­der Kaur. PRIVATFOTO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.