Tom Hanks tra­et af løg­ne

BT - - NYHEDER -

ME­DI­ER skil­les. Tom Hanks har spil­let over­for bå­de Meg Ry­an og Fe­li­ci­ty Jo­nes.

De to hi­sto­ri­er var drå­ben, der fik ba­e­ge­ret til at fly­de over for Tom Hanks og Ri­ta Wil­son. De ved ef­ter eget ud­sagn godt, at fle­re me­di­er py­n­ter me­get på hi­sto­ri­er­ne for at sa­el­ge, men nu er det nok. I en fa­el­les ud­ta­lel­se fra Tom Hanks og Ri­ta Wil­son til Hol­lywood Repor­ter ly­der det: 29. bryl­lups­dag til april »Før i ti­den gri­ne­de vi ad de­res for­si­de-hi­sto­ri­er om vo­res snar­li­ge bit­re skils­mis­se, for­di de hi­sto­ri­er var så langt fra sand­he­den, at de var sjove. Men vo­res ae­g­te­skab er fun­da­men­tet for vo­res fa­mi­lie, det er hel­ligt for os, og vi vil ik­ke til­la­de så­dan no­get slud­der, når vi skal til at fejre vo­res 29. bryl­lups­dag til april.

Når Star og Na­tio­nal Enqui­rer tje­ner på at va­na­e­re no­get, der er så smukt for os, med fal­ske ryg­ter, be­slut­te­de vi os for, at vi ik­ke vil fin­de os i de løg­ne me­re.«

Beg­ge me­di­er har ef­ter­føl­gen­de und­skyldt til par­ret, og de har og­så aen­dret de­res hi­sto­ri­er på net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.