Norwe­gi­an fly­ver højt med re­kor­d­over­skud

BT - - NYHEDER -

Det nor­ske luft­fart­s­sel­skab Norwe­gi­an fort­sa­et­ter med at øge ind­tje­ning og om­sa­et­ning kvar­tal ef­ter kvar­tal. Sel­ska­bet, der har vok­set sig stort på at sa­el­ge lav­pris­bil­let­ter, fik i tred­je kvar­tal et over­skud før skat på 1.270 mio. nor­ske kr., vi­ser Norwe­gi­ans regn­skab. Og det er 16 pct. bed­re end i det til­sva­ren­de kvar­tal i fjor.

Ef­ter skat var over­skud­det 993 mio. nor­ske kr. Det er det hø­je­ste no­gen­sin­de for sel­ska­bet i et kvar­tal.

Om­sa­et­nin­gen var på 8,36 mia. nor­ske kr. mod 7,27 mia. nor­ske kr. året før. Og så er Norwe­gi­an fort­sat i stand til at få fyldt de fle­ste flysa­e­der. Tom­me sa­e­der ko­ster på bund­linj­en, og der­for er den be­la­eg­nings­gra­den vig­tig for ind­tje­nin­gen. I tred­je kvar­tal solg­te Norwe­gi­an 91,3 pct. af de til­ga­en­ge­li­ge plad­ser, i fo­re­gå­en­de kvar­tal 88 pct. Tal­let for tred­je kvar­tal 2015 var 91 pct. Pas­sa­ger­tal­let i kvar­ta­let var på 8,58 mio. mod 7,69 mio. i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.