Po­li­ti­et stop­pe­de den lil­le ka­enguru

BT - - NYHEDER -

PÅ GA­LE VE­JE En ka­enguru har si­den ons­dag af­ten hop­pet rundt ved He­den­sted i Østjyl­land, men nu har dy­ret mi­stet li­vet. Det op­ly­ser Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti til BT.

Ka­enguru­en, der først blev set ons­dag af­ten, blev i går skudt.

»Vi har få­et en schwei­sshund­e­fø­rer til at sky­de den ved en skov na­er He­den­sted,« forta­el­ler vagt­chef ved Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti.

Be­slut­nin­gen om at sky­de ka­enguru­en blev truf­fet, ef­ter at dy­ret fle­re gan­ge i lø­bet af da­gen var til ge­ne for tra­fik­ken.

Des­u­den har fle­re eks­per­ter på­pe­get over for po­li­ti­et, at det sand­syn­lig­vis vil­le va­e­re umu­ligt at ind­fan­ge ka­enguru­en igen. »Den blev lo­ka­li­se­ret ved skov­om­rå­det ef­ter fle­re an­mel­del­ser i lø­bet af for­mid­da­gen om, at den hop­pe­de rundt ude på vej­en til fa­re for tra­fik­ken. Vi har ef­ter­føl­gen­de talt med fle­re ka­enguru­av­le­re, der si­ger, det er umu­ligt at ind­fan­ge en ka­enguru, når den først er fri,« for­kla­rer vagt­che­fen. Det vi­des ik­ke, hvem der ejer ka­enguru­en, men ons­dag af­ten hav­de po­li­ti­et en mi­stan­ke om, at den kun­ne til­hø­re en slag­ter. Vi har talt med fle­re ka­enguru­av­le­re, der si­ger, det er umu­ligt at ind­fan­ge en ka­enguru, når den først er fri

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.