100 dan­ske­re vil ha­ve er­stat­ning for id-kon­trol

BT - - NYHEDER -

Over 100 dan­ske­re er blandt de pend­le­re, som kra­e­ver mil­li­o­ner af kro­ner i er­stat­ning af den sven­ske stat.

I alt har 565 pend­le­re over Øre­sunds­bro­en kra­e­vet 25 mil­li­o­ner sven­ske kro­ner i er­stat­ning af den sven­ske stat, som i må­neds­vis har kon­trol­le­ret rej­sen­de over Øre­sund.

Pend­ler­ne kra­e­ver pen­ge af Sve­ri­ges ju­stitskans­ler An­na Skar­hed.

Id-kon­trol­len har si­den ja­nu­ar ført til for­sin­kel­ser for pend­ler­ne, fle­re ud­gif­ter, og i nog­le til­fa­el­de er der ta­le om et de­ci­de­ret lønt­ab, for­di pend­ler­ne har va­e­ret tvun­get til at si­ge de­res job i Dan­mark op.

An­dre kra­e­ver er­stat­ning for at ha­ve va­e­ret nødt til at kø­be en bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.