Kultur

BT - - KULTUR -

SID­STE VERS Ju­ne og jeg ble­vet eni­ge om, at 2017 bli­ver det år, hvor jeg ta­ger ud og si­ger far­vel og man­ge tak det al­li­ge­vel som ly­den af Bel­lis eget le­ve­de liv. Men fra na­e­ste år er det far­vel. Og den re­el­le år­sag er, at den 73-åri­ge mands hel­bred er sva­ek­ket ef­ter et al­vor­ligt fald og fi­re føl­gen­de ope­ra­tio­ner i 2009 samt ik­ke mindst na­er­døds­op­le­vel­sen for tre år si­den. Blod­for­gift­ning Her var Pe­ter Belli ta­et på at si­ge far­vel til hu­stru­en Ju­ne og bør­ne­ne Mi­chel, Cha­no og Na­tasha, da han på­drog sig en liv­stru­en­de urin­vejs­in­fek­tion og blod­for­gift­ning:

»Da jeg fik den der sep­sis (blod­for­gift­ning. tog jeg en or­dent­lig kol­bøt­te. Jeg var li­ge ved at stil­le tra­esko­e­ne. Det var for­fa­er­de­ligt, jeg fik akut ny­resvigt og lå på in­ten­siv i fi­re døgn. Jeg kan ma­er­ke den end­nu, den sid­der sgu i krop­pen i dag,« si­ger Belli og til­fø­jer:

»Jeg var va­ek i tre uger, og så våg­ne­de jeg op med Ju­ne og bør­ne­ne, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.