MOR­TEN CRO­NE SE­JERS­BØL Sport­s­re­dak­tør

BT - - TV-GUIDE -

USAs grand­prix

Jeg er in­gen mo­tor­sport­s­nørd, men jeg føl­ger ta­et med i Ke­vin Magnus­sens kamp for at sik­re sig en ny kon­trakt. I den sam­men­ha­eng er det ik­ke uva­e­sent­ligt, hvor­dan han kla­rer sig i de sid­ste af årets løb. Re­nault har kun én le­dig kø­rer­plads, og den vil Ke­vin Magnus­sen rig­tig ger­ne ha­ve. Med et godt re­sul­tat i USA, for­bed­rer han si­ne mu­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.